กิจกรรมฉลองครบรอบ HUC99!รางวัลสูงสุด 99999 บาท!

HUC99 คาสิโนออนไลน์ กิจกรรมฉลองครบรอบ รางวัลสูงสุด 99999 บาท!

โปรนี้เริ่มวันที่:

30/11/2020 – 03/01/2021 (00:00-23:59)

กิจกรรมที่ 1:

สมาชิกที่มียอดเงินฝากสูงสุด อันดับ 1-3 ทุกสัปดาห์จะได้รับโบนัส:

อันดับที่ 1: 599

อันดับที่ 2: 399

อันดับที่ 3: 199

1. โบนัสจะทำการโอนให้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เวลา 18.00 น.

2. โบนัสไม่ต้องทำเทิร์น สามารถถอนได้ทันที

กิจกรรมที่ 2:

ในช่วงโปรโมชั่น สมาชิก 10 อันดับแรกที่มีเงินฝากสูงสุดจะได้รับโบนัสใหญ่

อันดับโบนัส
หนึ่ง99999
สอง59999
สาม39999
สี่19999
ห้า9999
หก7999
เจ็ด3999
แปด2999
เก้า1999
สิบ999

**สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถทำการติดต่อทางโทรศัพท์หรือไลน์ได้เท่านั้น

1. เงื่อนไขการเข้าร่วม: ยอดเงินฝากในช่วงกิจกรรมครบ 100000 บาทขึ้นไป

2. เมื่อตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมจะได้รับรางวัลตามการจัดอันดับ: (ทั้งหมด 10)

3. รางวัลจะแจกในวันที่ 04/01/2021 ก่อนเวลา 18:00 น. จะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อท่านไปเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

4. โบนัสไม่ต้องทำเทิร์น สามารถถอนได้ทันที